Тренінгова програма патронату дітей-сиріт

Одна з найактуальніших проблем сьогодення – зростання правопорушень серед дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Підлітковий вік – період формування духовності, моральних принципів, фізичної активності. У становленні особистості підлітка важливу роль відіграє суспільне середовище, контакти з дорослими. У свідомості підлітка відбуваються суттєві зміни в розумовій активності, орієнтації особистісних цінностей, у поглядах на вимоги дорослих і стосунки, загострюються міжособистісні конфлікти у системі «діти – дорослі».

Тренінгова програма, розроблена в рамках проекту організації соціального патронату та психологічного супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування спрямована на попередження соціально небажаних вчинків підлітка. Робота в групі допоможе підлітку розвивати навички самоаналізу, самопізнання, поглибить знання про власне «Я», сформує позитивне ставлення до себе, впевненість у собі. Допоможе в усвідомленні власних сильних і слабких сторін, розвине почуття самоповаги. Це стане найбільш дієвим чинником, що гальмує асоціальну поведінку.

Мета програми

Сприяти:

  • пізнанню своєї особистості;
  • прагненню до самовдосконалення;
  • пізнанню мотивів своєї поведінки, пошуку шляхів її саморегулювання;

Розвивати:

  • навички самоаналізу та самоконтролю;
  • навички контролю емоційної ситуації;

Формувати:

  • позитивне ставлення до себе і до інших;
  • почуття власної гідності і поваги до людей;
  • усвідомлення цінності здоров’я;
  • навички відповідального прийняття рішень;
  • вміння позитивно вирішувати конфлікти.

Програма була реалізована в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту та отримані відгуки дітей-учасників, та педагогічного колективу про її ефективнсть.

Крім цього, на даний момент така програма проводиться в будівельному ліцеї Чернгіова і також є перші результати. Відгуки про нашу роботу в цьому навчальному закладі ми викладемо по закінченні тренінгу.

Найближчим часом програма стартує ще в трьох професійних навчальних закладах, а також проводиться підготовка до проведення тренігових занять серед учнів шкіл з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.