Ейджизм як різновид сексизму: українські реалії

ejdhizm1

Актуальність ґендерних перетворень в Україні зумовлена як міжнародними зобов'язаннями України, так і її внутрішніми, суспільно-економічними, психологічними потребами.
Ґендерного реформування потребує і публічна, і приватна сфера нашого життя. Якщо ми говоримо про недостатній захист прав людини (чоловіка й жінки) у тій чи іншій галузі виробництва, недосконалу систему охорони здоров'я, екологічні проблеми, напівзруйноване сільське господарство, занедбаний міський або міжміський транспорт чи дисгармонійні шлюбно-сімейні стосунки - усюди бачимо, як потерпає не просто населення, а конкретні люди, представники чоловічої чи жіночої статі. І всі сфери при здійсненні системного реформування потребують впровадження ґендерної складової. Ця складова віддзеркалює передовсім суспільний, економічний, політичний, освітній, культурний статус чоловіків і жінок.

Психологічна його складова, пов’язана з оцінкою зовнішнього вигляду, вікової групи, професійної ідентичності, належності до певного класу – середнього вищого чи нижчого – найменш дослідженні питання в педагогіці і психології гендеру. Хотілось би звернути особливу увагу на симетрію сприйняття себе, співвіднесення себе з певною віковою групою, ставлення статей до процесу старіння.

Подробнее...